Úvod

RT Processing je obecné prostředí pro zpracování vstupů a výstupů v reálném čase. Jedná se o komplexní soubor softwarových a hardwarových prostředků s rozsáhlým využitím. K dispozici je také silné vývojové prostředí, které snižuje čas, od návrhu systému k realizaci na minimum.

 

Problémy návrhu systémů

 

Každý vedoucí projektu a i samotní vývojáři se časem potýkají se stejnou sadou problémů.

Jak roste velikost projektu a počet logických návazností, které je nutné zakomponovat do softwaru, narážíme častěji na bariéru, která nám brání v dalším úspěšném rozvoji.

Jsou to zejména:

 • příliš rozsáhlý projekt jehož složitosti už rozumí pouze autor (programátor)

 • každá změna v projektu znamená riziko že někde jinde něco jiného přestane fungovat

 • těžko se hledají chyby

 • logika systému se špatně prezentuje, ze zdrojového kódu není zřejmá

 • zdrojový kód je příliš rozsáhlý a přestává být optimalizovaný, vaši programátoři začínají trousit poznámky, že by bylo nejlepší to celé přespat znovu.

 • Za běhu se systém špatně ladí, je potřeba aby ho programátor spustil na ladícím počítači a tzv. debugoval.

 

Většinu těchto problémů řeší použití RT Processingu.

 

 

Výhody použití RT Processing
 • Logika systému je popsána jasným schématem, které není jen grafickým vyjádřením nýbrž souborem pravidel podle nichž systém opravdu funguje.

 • Schéma je snadno pochopitelné i pro lidi kteří nejsou od IT, takže se na návrhu, kontrole a pod. může podílet více lidí včetně například zákazníka.

 • Schéma je snadno pochopitelné i pro lidi kteří nejsou od IT, takže se na návrhu, kontrole a pod. může podílet více lidí včetně například zákazníka.

 • Schéma je snadno pochopitelné i pro lidi kteří nejsou od IT, takže se na návrhu, kontrole a pod. může podílet více lidí včetně například zákazníka.

 • Schéma je snadno pochopitelné i pro lidi kteří nejsou od IT, takže se na návrhu, kontrole a pod. může podílet více lidí včetně například zákazníka.

 • Schéma je snadno pochopitelné i pro lidi kteří nejsou od IT, takže se na návrhu, kontrole a pod. může podílet více lidí včetně například zákazníka.

 • \part*{Popis}

 

Hodně systému pracuje na stejném principu. Spracování vstupů, matematické operace a nastavení výstupů.

A RT Processing dělá přesně to samé:

 • Čtení všech vstupů

 • Zpracování dat

 • Zápis všech výstupů

RT Processing zahrnuje tyto základní prvky:

Základní prvky:
 • Elementy (Elements)

 • Paradigmata (Paradigmas)

 • Theorémy (Theorems)

 • Pracovní prostor (Workflow)

Rozšířené prvky:
 • Sdílené elementy (Shared Elements)

 • Obálky elemntů (Element Wrappers)

 • Pomocníci (Helpers)

Co je Element:

 

Element je základním stavební prvek. Pouze Element obsahuje data (hodnotu).

 

Element může být různého typu. Může pracovat pouze s pamětí, nebo může číst data ze sběrnice, nebo komunikovat s IO hardwarem. To je jen příklad. Prvek může číst nebo zapisovat data odkud a kam právě potřebujete.

 

Co je Paradigma:

 

Paradigma je další základní stavební prvek. Paradigma vytváří vztahy mezi Elementy. 

Paradigma převádí hodnotu ze vstupů na výstupy podle svých interních pravidel. Vstupy a výstupy Paradigmatu jsou spojeny s Elementy. 

Vnitřní pravidla Paradigma mohou být založeny na jednoduchých matematických vztazích nebo komplexním zpracování.

 

Co je Teorém:

 

Teorém je pouze organizační prvek. Spojuje elementy a paradigmata do logických celků.

Nemění hodnoty elementů ale záleží na jeho pořadí ve struktuře. Teorémy se zpracovávají od prvního po poslední.

Co je to Workflow:

 

Workflow je základní prvek který existuje pouze jednou v celé hierarchii a zapouzdřuje vše ostatní.

Je zodpovědný za organizaci všech procesů, volá všechny procedury čtení a zapis elementů, spouští procesy paradigmat přes všechny teorémy.

To jsou základní prvky RT Processingu. U nich ale obsahuje některé další podpůrné prvky.

 

Rozšířené prvky

Co jsou sdílené elementy:

Teorémy tvoří logické seskupení prvků a paradigmata. Platnost elemtu a paradigmat je omezeno na jeden teorém.

Ale někdy je nutné předat hodnotu mezi dvěma nebo více teorémy. A právě k tomu slouží sdílené elementy. Je možné je vložit do libovolného počtu teorémů a všude mají stejnou hodnotu. Změna v kterémkoliv místě se projeví na všech instancíc

 

Co jsou Wrappery (obálky):

Wrapper je obálka která zapouzdřuje elementy. Zprostředkovává naplnění vstupních elementů a zápis výstupních.

Provádí úkony které jsou společné pro všechny elementy ve skupině. Například inicializace hardware, nebo otevírá komunikační rozhraní sběrnice. 

Wrapper může mít sadu vlastních parametrů.

Co jsou Pomocnici(Helpery):

Pomocníci slouží k vizualizaci hodnot Elementů, nebo k jejich zadávání, případně k přehlednosti zápisu logických schémat.

 

RT Processing je založen na architektuře Client-Server. RT Processing SDK je nástroj pro další rozvoj architektury.

Server

RTP Server slouží ke zpracování procesů a spouští se na cílovém hardwaru

 

Client

RTP Processing LAB je klientská aplikace sloužící k vytváření, editaci a monitorování procesů na RTP Serveru.

 

SDK

SDK je sada softwarových nástrojů pomocí kterých můžeme rozvíjet architekturu RT Processingu.

Pomocí něj je možné tvořit nové Elementy, Paradigmata, Wrappery a Helpery.

 

 

\end{document}