RT Processing LAB

Please read about the system structure of RT Processing

RT Processing LAB is a client application made for designing processes and their monitoring. Process design takes place in a visual environment using a mouse and parameters setting.

LAB se připojuje na RT Processing Server s nimž komunikuje prostřednictvím definovaného protokolu na komunikační vrstvě (například ETHERNET nebo RS232).

The final process design is stored on the server side. Using the LAB application it can start, stop, monitor individual process items and change its structure.

Please refer to basic acquaintance with the RT Processing environment.

Prostředí apliakce RT Procesing LAB

Zakládní prostředí programu je tvořeno čtyčmi sekcemi. 

A - Paleta elementů a paradigmat. Odsud se vládají do theorému

B - Seznam vytvořených Thorémů. Theorémy lze vytvářet, editovat, mazat a přesouvat.

C - Grafická reprezentace Theorému. Zde lze elementy přesouvat a propojovat

D - Nastavování vlastností prvků a jejich ovládání

E - Informační okno

Jednotlivé provky se v rámci klientské aplikace LAB fyzicky netvoří, tvoří se na RT Processing Serveru, LAB pracuje jen s jejich datovou reprezentací. Proto je možno editovat a monitorovat i například zběrnice, jejichž hardware není fna počítači na kterém LAB beží fyzicky nainstalován.

Mezi LABem a Serverem dochází k neustále výměně dat po určeném komunikačním prostředku. Tím může být jakákoliv fyzická vrstva. Dafaultně je LAB dodáván s TCP/IP konrktorem, ale pomocí RT Procsessing SDK je možno doprogramovat i jakýkoliv jiný protokol.

Na videu je vidět základní úloha RT Processing vytviřená přes RT Processing LAB.

© 2016 Petr Ondra RT Processing

  • Facebook - Black Circle
  • Black LinkedIn Icon